CS
Máte skvělou firmu?
Ve skvělé firmě lidi práce baví a firemní kultura je v souladu s vizí a strategií. Test vám ukáže, jak je tomu u vás, kde jste skvělí a kde se dá něco zlepšit.

Co se dozvíte?

Výsledky testu vám ukážou, kde máte rezervy z hlediska výkonnosti firmy a motivovanosti zaměstnanců a jak jsou velké.

Pro vedení firmy poslouží výstupy testu jako podklad pro strategické řízení a rozvoj společnosti.

Každý vedoucí může využijít výsledky pro rozvoj svého týmu.

Pro řadového zaměstnance budou výsledky indikátorem, co by se ve firmě mělo zlepšit, aby se mu lépe pracovalo.

Výsledky hodnotí 3 oblasti: angažovanost zaměstnanců, soulad firemní kultury s potřebami firmy a to, jak jsou vize a strategie firmy funkční.

O testu

Test vychází z řady celosvětových výzkumů prostředí ve firmách a představuje prakticky využitelnou sondu do základů každé organizace.

Zaměřuje se na 3 základní oblasti: motivaci zaměstnanců, firemní kulturu a cíle.

Cílem testu je poskytnout informace pro plánování rozvoje firmy, odhalit rezervy a zdůraznit silné stránky.

Test vám zabere 7-10 minut.

Jak s testem pracovat?

V testu jsou 2 typy otázek.

První typ otázky nabízí volbu mezi 2 výroky. Jezdcem posuňte blíže k tomu, který lépe odpovídá skutečnosti. Jsou-li rovnocené, posuňte jezdcem doprostřed.

U druhého typu jezdcem vyznačíte, nakolik souhlasíte se uvedeným tvrzením. Vlevo je nesouhlas, vpravo souhlas.

Na otázky odpovídejte podle skutečného stavu v současnosti. Vaše odpovědi by měly popisovat nejobvyklejší situace a měly by se týkat firmy jako celku.